Publications by letter 'K'

Hatay, Mete (2015) "Kısın Yahu bu Hoparlörlerin Sesini": Kıbrıs'ta Geçmişten Günümüze Ezan Meselesi ["Turn the Volume Down": From Past to Present, the Issue of Ezan in Cyprus], Poli, Havadis Newspaper, 13.09.2015.
(2012) Kadınların Barışı: Kadınlar, Barış ve Güvenlik konularına ilişkin BMGK 1325 Kararının Uygulanması Konusunda GAT’ın (Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu) Önerileri [Women's Peace: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on the peace negotiations in Cyprus], PRIO Cyprus Centre Policy Brief, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2019) Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartmak [The Cure is Worse Than the Ailment], Havadis Newspaper, 21 March.
Hatay, Mete (2021) Kavanoz mu, Direk Ticaret mi? (In Turkish) [Self Isolation or Direct Trade?], Havadis Newspaper, 3 May.
Hatay, Mete (2016) Kaygan Ölçek ve Toprak Tartışmaları [Sliding Scale and Land Disputes], Havadis Newspaper, 1 November.
Hatay, Mete (2015) Kenan kardeşler ve "makul şüphe" mahkümları [Kenan Brothers and the prisoners of "reasonable doubt"], Poli, Havadis Newspaper, 02.8.2015.
Hatay, Mete (2015) Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı ve İngiliz Belgelerine Yansıması [Invention of the Cypriot Flag and British Involvement], Poli, Havadis Newspaper, 29.3.2015.
Trimikliniotis, Nicos; & Corina Demetriou (2012) Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Yasal Çerçeve [Legal Framework in the Republic of Cyprus], Kıbrıs’ta yerinden olmak - Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları, 3. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
(2012) Kıbrıs Deniz Hidrokarbonları: Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı [Cyprus Offshore Hydrocarbons: Regional Politics and Wealth Distribution], PRIO Cyprus centre Report, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Demetriou, Olga; & Gürel, Ayla (2008) Kıbrıs İhtilafı’nda Sivil Toplum ve İnsan Hakları [Human Rights, Civil Society and Conflict in Cyprus: Exploring the Relationships], SHUR Working Paper Series , 3. SHUR.
Hatay, Mete (2017) Kıbrıs Müzakereleri ve Haritalar [Cyprus Negotiations and the Maps], Poli Dergisi, 23 January.
Hatay, Mete (2015) Kıbrıs ve "Siyonist Projeler" [Cyprus and "Zionist Projects"], Poli, Havadis Newspaper, 12.7.2015.
Hatay, Mete (2016) Kıbrıs, Saz ve İdeoloji [Cyprus, Saz and Ideology], Poli Dergisi 15 May..
Hatay, Mete (ed.) (2023) Kıbrıs: Bitmeyen Yaz [Cyprus Conflict: Never Ending Summer]. Istanbul: Kalkedon.
Hatay, Mete (2016) Kıbrıs’ta Anıtlar ve Milliyetçilik Peyzajı (1909-1963) [The Landscape of Monuments and Nationalism in Cyprus (1909-1963)], Poli Dergisi, 17.04.2016..
Mullen, Fiona; Mustafa Besim; & Michalis Florentiades (2020) Kıbrıs’ta Barışın Sağlayacağı Getirileri Elde Etmek [Delivering the Cyprus Peace Dividend], PRIO Report, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2017) Kıbrıs’ta İktidar, İktidarsızlık ve Tarih yazımı [Power, Powerlessness and History Writing in Cyprus], Havadis Newspaper 2 January.
(2012) Kıbrıs’ta Kadınların Barışı: Kadınlar, Barış ve Güvenlik konularına ilişkin BMGK 1325 Kararının Uygulanması Konusunda GAT’ın (Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu) Önerileri [Women's Peace in Cyprus: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on Implementing UNSCR 1325 Provisions on Women, Peace and Security], PRIO Cyprus centre Report, 3. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Iakovou, Natasa; & Nadia Kornioti (2019) Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar: Geçmişe dair gözlemler ve geleceğe dair öneriler [Missing Persons in Cyprus: Observations from the past and recommendations for the future], PRIO Cyprus Centre Report, 7. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2015) Kıbrıs’ta Kolonyal Fuhuş ve Hijyen Politikaları [Colonial Politics of Prostitution and Hygine], Poli, Havadis Newspaper, 06.09.2015.
Gürel, Ayla; & Kudret Özersay (2006) Kıbrıs’ta Mülkiyet ve Siyaset: Kıbrıs’taki İki Toplumun ‘İki Bölgelilik’ ve ‘İnsan Hakları’ Temelindeki Çatışması [The Politics of Property in Cyprus: Conflicting Appeals to 'Bizonality' and 'Human Rights' by the Two Cypriot Communities], PRIO Cyprus centre Report, 3. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2015) Kıbrıs’taki ilk Emlak Krizi, Osmanlı Sultanı ve Banker Zarifi [The first property crisis in Cyprus, Ottoman Sultan and Banker Zarifi], Poli, Havadis Newspaper, 16.8.2015.
Hatay, Mete (ed.) (2021) Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı [The Longest Century of Cyprus]. Istanbul: Kalkedon.
Ioannou, Gregoris; & Sertac Sonan (2019) Kıbrıs'ın Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplumlararası Temas ve Değişim: Güven ve işbirliği inşa etme potansiyelleri [Inter-Communal Contact and Exchange in Cyprus’ Higher Education Institutions: Their Potential to Build Trust and Cooperation], PRIO Cyprus Centre Report, 8. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2016) Kıbrıslı Rumlar ve Ruhani Dönüşler [Greek Cypriots and Spiritual Returns], Poli Dergisi, 28 November.
Hatay, Mete (2012) Kıbrıslı Türkler ve Arafta Kalma Hali [Turkish Cypriots and Liminality], Görüş Dergisi, 18 July.
Hatay, Mete (2014) Kıbrıslı Türkler ve Ermenilerin Magduriyetini Anlamak [Turkish Cypriots and Understanding Armenian Victimhood], Gazete 360.
Gürel, Ayla (2012) Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve [Turkish Cypriot Legal Framework], Kıbrıs’ta yerinden olmak - Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları, 4. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete; & Zenonas Tziarras, eds, (2019) Kinship and Diasporas in Turkish Foreign Policy: Examples from Europe, the Middle East and the Eastern Mediterranean, PRIO Cyprus Centre Report, 10. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Hatay, Mete (2022) Külliye'ye Niye Karşıyım? [Why do I oppose the Kulliye?], Havadis Newspaper, 12 August.
Mason, Michael; & Rebecca Bryant (2017) Kuzey Kıbrıs’ta su teknolojisi ve sürdürebilirliği [Water Technology and Sustainability in North Cyprus], PRIO Cyprus Centre Report, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
Tønnesson, Stein (2008) Kypros-løsning i sikte [Cyprus Solution in View], Morgenbladet, 14 March.