Η Ειρήνη των Γυναικών: Συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Φύλου (GAT) σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο [Women's Peace: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on the peace negotiations in Cyprus]

PCC Policy Brief

(2012) Η Ειρήνη των Γυναικών: Συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Φύλου (GAT) σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο [Women's Peace: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on the peace negotiations in Cyprus], PRIO Cyprus Centre Policy Brief, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Η «ουδετερότητα» ή οι «αντικειμενικοί όροι» στα επίσημα έγγραφα, ειδικά στα κρατικά έγγραφα, συχνότατα υπονοούν μια ανδροκεντρική προσέγγιση που στερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανάγκες, τις αντιλήψεις και τις απόψεις τους επί του περιεχομένου των εγγράφων αυτών, είτε πρόκειται για μία ειρηνευτική συμφωνία είτε για ένα νέο Σύνταγμα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια [UNSCR 1325 (2000)] καλεί τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τις απόψεις και τη συμβολή των γυναικών τόσο στις ειρηνευτικές διαδικασίες όσο και στις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η GAT υπέβαλε τις παρακάτω συστάσεις που βασίζονται σε βασικές αρχές της ισότητας μεταξύ των φύλων και αφορούν σε τέσσερις κομβικούς τομείς της συζήτησης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο. Οι τομείς αυτοί είναι η διακυβέρνηση και η κατανομή της εξουσίας, η ιθαγένεια, η ιδιοκτησία και η οικονομία. Στόχος των συστάσεων είναι να διασφαλιστεί πως οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται αποτελεσματικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πως η ειρηνευτική συμφωνία, που κάποια στιγμή θα προκύψει, θα υπηρετεί αληθινά τα συμφέροντά τους.

ISBN: 978-82-7288-489-4