Η επόμενη μέρα: Επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά τη λύση του Κυπριακού [The Day After: Commercial Opportunities Following a Solution to the Cyprus Problem]

PCC Paper

Mullen, Fiona; Özlem Öguz; & Praxoula Antoniadou Kyriacou (2008) Η επόμενη μέρα: Επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά τη λύση του Κυπριακού [The Day After: Commercial Opportunities Following a Solution to the Cyprus Problem], PRIO Cyprus Centre Paper. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Authors

Fiona Mullen

Fiona Mullen

External Consultant

Özlem Öguz

Özlem Öguz

External Consultant

Praxoula Antoniadou Kyriacou

Praxoula Antoniadou Kyriacou

External Consultant

ISBN: 978-82-7288-282-1