Kadınların Barışı: Kadınlar, Barış ve Güvenlik konularına ilişkin BMGK 1325 Kararının Uygulanması Konusunda GAT’ın (Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu) Önerileri [Women's Peace: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on the peace negotiations in Cyprus]

PCC Policy Brief

(2012) Kadınların Barışı: Kadınlar, Barış ve Güvenlik konularına ilişkin BMGK 1325 Kararının Uygulanması Konusunda GAT’ın (Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu) Önerileri [Women's Peace: Recommendations of the Gender Advisory Team (GAT) on the peace negotiations in Cyprus], PRIO Cyprus Centre Policy Brief, 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

GAT (Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu), devlet dokümanları başta olmak üzere, resmi dokümanlarda telaffuz edilen “tarafsızlık ve objektiflik” ifadelerinin esasen erkek merkezli bir yaklaşımı işaret ettiğini düşünür. İster bir barış antlaşması isterse yeni bir yasa olsun, bu dokümanlarda yer alan içerik ve dilde kadınların kendi gereksinim, görüş ve bakış açılarını dile getirme olanağından yoksun bırakıldıklarına inanır. Bu duruma bir çare olarak kadın, barış ve güvenlik konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı [BMGK 1325 (2000)], üye ülkelere gerek barış sürecine gerekse çatışma çözümlemesine kadınların bakış açılarını ve katkılarını dâhil etmeleri için çağrıda bulunur. Bu bağlamda GAT, Kıbrıs’ta barış müzakerelerinde tartışılan dört temel alanla ilişkili olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana ilkelerini temel alan öneriler sunmuştur. Bu alanlar, idare ve güç paylaşımı, vatandaşlık, mülkiyet ve ekonomidir. Yapılan öneriler kadınların müzakere masasında etkili bir şekilde temsil edilmelerini ve müzakere sonucunda ortaya çıkacak olan barış antlaşmasının gerçekten kadınların ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamayı hedefler.

ISBN: 978-82-7288-490-0