Bir Geleceği Tasavvur Etmek: Kıbrıs’ta bir Mülkiyet Çözümüne Doğru [Envisioning a Future: Towards a Property Settlement in Cyprus]

PCC Report

Trimikliniotis, Nicos; & Bozena Sojka, eds, (2012) Bir Geleceği Tasavvur Etmek: Kıbrıs’ta bir Mülkiyet Çözümüne Doğru [Envisioning a Future: Towards a Property Settlement in Cyprus], Kıbrıs’ta yerinden olmak - Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları, 7. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

​​​​​​​

30 Eylül 2011 tarihinde Lefkoşa’daki ara bölgede yer alan İşbirliği Evi’nde yapılan konferansın temasını, Kıbrıs’ta göç bağlamında mülkiyet konuları oluşturdu. konuklara hoş geldiniz hitabıyla konferansın açılışını yapan PRIO Cyprus Centre Direktörü Gregory Reichberg, ilk değerlendirmelerin hemen ardından ise Kıbrıs konusuna ilgi duyan gazeteciler ve araştırmacılar yanında sivil toplum ve daha geniş bir uluslararası topluluk için bir bilgi kaynağı olan, PRIO Cyprus Centre Web sitesi projesi ‘Kıbrıs’ta Göç: Sivil ve Askeri İhtilaf’ın Sonuçlarının Haritalandırılması’nın açılışını yaptı. Bu girişi iki oturum izledi. Oturumlardan birincisi, mülkiyet konularının düzenlenmesiyle ilgili olurken, hemen ardından gelen ikinci bölümünde ise mülkiyet anlaşmalarına yönelik modeller tartışıldı.

Editors

Nicos Trimikliniotis

Nicos Trimikliniotis

Senior Research Consultant

ISBN: 978-82-7288-434-4