Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα [Human Rights, Civil Society and Conflict in Cyprus: Exploring the Relationships]

Report - External Series

Demetriou, Olga; & Gürel, Ayla (2008) Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα [Human Rights, Civil Society and Conflict in Cyprus: Exploring the Relationships], SHUR Working Paper Series , 3. SHUR.

SHUR: Human Rights in Conflicts: The Role of Civil Society is a STREP project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission.

SHUR Project Website

Authors

Olga Demetriou

Olga Demetriou

Senior Research Consultant

Ayla Gürel

Ayla Gürel

Senior Research Consultant