Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής [Turkey in the Eastern Mediterranean: Ideological Aspects of Foreign Policy]

Monograph

Tziarras, Zenonas (2016) Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής [Turkey in the Eastern Mediterranean: Ideological Aspects of Foreign Policy]. Athens: Touriki.

Authors

Zenonas Tziarras

Zenonas Tziarras

Researcher