Tracac czas: migracja dziewczat z Erytrei do Chartumu [‘Wasting time’: migratory trajectories of adolescence among Eritrean refugee girls in Khartoum]

Book Chapter

(2020) Tracac czas: migracja dziewczat z Erytrei do Chartumu [‘Wasting time’: migratory trajectories of adolescence among Eritrean refugee girls in Khartoum], in Collectanea Sudanica vol. 4. Warsaw:: Wyszynski University (217–252).