Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı [The Longest Century of Cyprus]

Edited Volume

(2021) Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı [The Longest Century of Cyprus]. Istanbul: Kalkedon.

ISBN: 978-9963-733-76-7