8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική [8+2 Myths about Turkish Foreign Policy]

Monograph

Tziarras, Zenonas (2022) 8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική [8+2 Myths about Turkish Foreign Policy]. Nicosia: Geopol Publishing.

Authors

Zenonas Tziarras

Zenonas Tziarras

Senior Researcher

ISBN: 978-9925-7860-0-8