Photo: Elpida Olymbiou @ 2020
Photo: Elpida Olymbiou @ 2020

Εισηγητές ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Αδαμίδης, και ο Λέκτορας Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκος Μούδουρος. Την παρουσίαση συντόνισε ο Διευθυντής του PRIO Cyprus Centre, Χάρης Τζήμητρας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες στους πιο κάτω συνδέσμους.