Βιωματικές Ιστορίες: Tουρκοκυπριακη Κοινότητα

PRIO Report

Bryant, Rebecca (2012) Βιωματικές Ιστορίες: Tουρκοκυπριακη Κοινότητα [Life Stories: Turkish Cypriot Community]. O Εκτοπισμός στην Κύπρο - Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης: 2. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Κατά τον τελευταίο μισό αιώνα, η Κύπρος έχει περάσει πολλά κύματα εκτοπισμού τα οποία ξερίζωσαν χωριά, διέκοψαν τους δεσμούς των ατόμων με τον τόπο και ανασχημάτισαν την κοινωνική γεωγραφία του νησιού. Για περισσότερους από 215,000 Κύπριους που εκτοπίστηκαν, η εγκατάλειψη της εστίας και η εγκατάσταση σε άλλα μέρη, αποτελούν ένα διαρκές προσωπικό τραύμα και για πολλούς έναν πολιτικό σκοπό. Πολλοί έχουν την επιθυμία της επιστροφής, ενώ άλλοι επιμένουν να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται σήμερα, αρνούμενοι να επανεκτοπιστούν. Η επιθυμία αυτή αντανακλάται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τη πολιτική ρητορική και διαμορφώνει τον τρόπο που πολλοί εκτοπισμένοι Κύπριοι αντιλαμβάνονται όχι μόνο το πολιτικό μέλλον αλλά και την προσωπική εμπειρία του εκτοπισμού και του ξεριζωμού. Επιπλέον, η διαίρεση του νησιού διαμόρφωσε για τρεις δεκαετίες τον τρόπο που οι Κύπριοι και στις δυο πλευρές δίνουν έμφαση στη δική τους οδύνη και απώλεια, χωρίς να είναι σε θέση να δουν όσα βίωσε η άλλη κοινότητα.

Το πρόγραμμα του PRIO «Ο Εκτοπισμός στην Κύπρο: Συνέπειες από την Πολιτική και Στρατιωτική Διαμάχη» παρουσιάζει τις ιστορίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκτοπισμένων. Σκοπός είναι να κατανοηθεί τι βίωσαν τα μέλη της άλλης κοινότητας και πως οι εμπειρίες τους διαμόρφωσαν τις ζωές τους και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Η Έκθεση αυτή συνοψίζει τα ευρήματα 30 βιωματικών ιστοριών Τουρκοκύπριων εκτοπισμένων από το νότιο τμήμα του νησιού στο βόρειο. Το Πρώτο μέρος αποτελεί εισαγωγή στον Τουρκοκυπριακό εκτοπισμό, με μια σύντομη ιστορική αναδρομή και σύνοψη των παραγόντων που διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης των Τουρκοκυπρίων για τον ξεριζωμό σήμερα. Το Δεύτερο μέρος παρουσιάζει τις συνόψεις δέκα βιωματικών ιστοριών, για να μπορέσει ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη διαφορετικότητα των εμπειριών του εκτοπισμού και της μετεγκατάστασης. Και ενώ παρουσιάζονται οι ποικίλες διαδρομές του εκτοπισμού και της μετεγκατάστασης, αναδεικνύονται επίσης συγκλίνουσες θεωρήσεις για το μέλλον, ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας, οι οποίες και συνοψίζονται στο Τρίτο μέρος. Στην καταληκτική ενότητα, η Έκθεση παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι Τουρκοκύπριοι εκτοπισμένοι φαντάζονται το μέλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού νέου εκτοπισμού, στην περίπτωση εξεύρεσης λύσης μετά από διαπραγμάτευση.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙