Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία

PRIO Report

Trimikliniotis, Nicos & Corina Demetriou (2012) Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία [Legal Framework in the Republic of Cyprus]. O Εκτοπισμός στην Κύπρο - Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης: 3. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Η εργασία αυτή αναλύει τις νομικές πτυχές του εκτοπισμού και του περιουσιακού ζητήματος, όπως αυτές επηρεάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, εστιάζοντας σε δύο διαφορετικούς τομείς του δικαίου και της πολιτικής: Πρώτον, στο πλαίσιο παροχών και σχεδίων για τους Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες όσον αφορά τη στέγαση και άλλες ανάγκες, και δεύτερον, στο νομικό καθεστώς που διέπει τις τουρκοκυπριακές περιουσίες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή που ελέγχεται από τη Δημοκρατία (νότος) και τις ελληνοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στον βορρά, υπό το φως των διαδοχικών αποφάσεων του ΕΔΑΔ επί του θέματος. Εξετάζει συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ιδιοκτησία, αποφάσεις του ΕΔΑΔ, των εθνικών δικαστηρίων και της Επιτρόπου Διοικήσεως της Κύπρου όσον αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, και μελετά τα ζητήματα που προκύπτουν από το δίκαιο της ανάγκης, το θεσμό του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τη σύγκρουση των νόμων και το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τη μη διάκριση.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙