Το Περιουσιακό στην Κυπριακή Ειρηνευτική Διαδικασία - Πρακτικά του Συνεδρίου PCC–CEPS 20-21 Μαΐου 2010 (Βρυξέλλες)

PRIO Report

Mullen, Fiona (ed.) (2012) Το Περιουσιακό στην Κυπριακή Ειρηνευτική Διαδικασία - Πρακτικά του Συνεδρίου PCC–CEPS 20-21 Μαΐου 2010 (Βρυξέλλες) [Property in the Cyprus Peace Process - Proceedings of the PCC-CEPS Conference, 20-21 May 2010 (Brussels)]. O Εκτοπισμός στην Κύπρο - Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης: 6. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

To Κέντρο του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO) και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Πολιτικής (CEPS) διοργάνωσαν συνέδριο στις Βρυξέλλες, την 20η και 21η Μαΐου 2010, για να διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας αναφορικά με το Περιουσιακό. Το Συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από την πρεσβεία της Σουηδίας στη Κύπρο, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δράσης και Εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP-ACT), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο «Κοινωνία των Πολιτών εν δράση», το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας και την Πρεσβεία της Αυστρίας. Έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των ηγετών των δυο κοινοτήτων κ. Γεώργιος Ιακώβου και κ. Kudret Özersay, ενώ συμμετείχε ως παρατηρητής εκπρόσωπος του Ειδικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (OSASG). Το Συνέδριο ακολούθησε τους Κανόνες Δεοντολογίας «Chatham House» και οι συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των παρουσιάσεων τους. Οι συζητήσεις που έγιναν γύρω από κάθε παρουσίαση δεν έχουν καταγραφεί.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙