Κυπριακοί Υπεράκτιοι Υδρογονάνθρακες: Περιφερειακή πολιτική και κατανομή του πλούτου

PRIO Report

Faustmann, Hubert; Ayla Gürel & Gregory M. Reichberg, eds, (2012) Κυπριακοί Υπεράκτιοι Υδρογονάνθρακες: Περιφερειακή πολιτική και κατανομή του πλούτου [Cyprus Offshore Hydrocarbons: Regional Politics and Wealth Distribution]. PRIO Cyprus Centre Report: 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Στις 26 Νοεμβρίου 2011, το Ίδρυμα Friedrich Ebert (FES) και το Κέντρο του PRIO στην Κύπρο (PCC) διοργάνωσαν, από κοινού, ημερίδα με τίτλο «Κυπριακοί Υπεράκτιοι Υδρογο νάν θρακες: Περιφερειακή πολιτική και κατανομή του πλούτου», στη νεκρή ζώνη, στη Λευκωσία. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών και από τις δυο κοινότητες της Κύπρου. Η έκθεση βασίζεται στις εισηγήσεις της Ημερίδας.

Η Ημερίδα εξέτασε τις πολιτικές διαστάσεις της αναζήτησης υδρογονανθράκων στις παράκτιες περιοχές της Κύπρου και ειδικότερα τον αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακου προβλήματος. Κατ’ επέκταση η Ημερίδα εξέτασε τις ευρύτερες επιπτώσεις της πολιτικής των υδρογονανθράκων στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου.

Η άλλη εξίσου σημαντική διάσταση του ζητήματος των υδρογονανθράκων αφορά τη διαχείριση και την κατανομή του λούτου. Έτσι, η Ημερίδα έθεσε στόχο να συμβάλει στη συζήτηση η οποία μόλις ξεκίνησε στην Κύπρο και αφορά καλές και κακές πρακτικές στη διαχείριση εσόδων από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Το Σουδάν και η Νορβηγία αποτελεσαν τις περιπτωσιολογικές μελέτες. Επίσης, με την ίδια λογική διερευνήθηκαν οι επιλογές για την κατανομή του πλούτου στην Κύπρο, τόσο εντός όσο και μεταξύ των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙