Kıbrıs Deniz Hidrokarbonları: Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı

PRIO Report

Faustmann, Hubert; Ayla Gürel & Gregory M. Reichberg, eds, (2012) Kıbrıs Deniz Hidrokarbonları: Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı [Cyprus Offshore Hydrocarbons: Regional Politics and Wealth Distribution]. PRIO Cyprus Centre Report: 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Friedrich Ebert Vakfı (FES) ve PRIO Cyprus Centre (PCC) 26 Kasım 2011 tarihinde Lefkoşa’daki ara bölgede ‘Kıbrıs Deniz Hidrokarbonları: Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı’ adı altında bir günlük ortak bir konferans düzenledi. Konferans, uluslararası ve Kıbrıs’ın her iki toplu - mundan uzmanları bir araya getirdi.

Konferans, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aranmasının siyasi boyutlarını, özellikle de bu gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler üzerindeki etkilerini inceledi. Konferans ayrıca hidrokarbon siyasetlerinin Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik daha geniş içeriklerini de araştırdı.

Hidrokarbon konusunun aynı derecede önemli bir boyutu servet yönetimi ve dağıtımıyla ilgilidir. Bu nedenle konferansın bir bölümü, Kıbrıs'ta doğal kaynak gelirleri yönetimi konu - sunda henüz başlayan tartışmaya katkı sağlamak üzere tasarlanmıştı. Norveç ve Sudan'daki kaynak yönetimi ile ilgili örnek olaylar, bu yönetimdeki malllar ve uygulamaların karşılaş - tırılmasına olanak tanımıştır. Aynı şekilde Kıkrıs'ta servet dağılımıyla ilgli seçenekler. Buna ek olarak, Kıbrıs’ın başlıca iki toplumunun hem kendi içlerinde hem de aralarındaki zenginlik dağılımı seçenekleri de incelendi.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙