Belirsizlik Döneminde Kıbrıs Sorunu: Bağlantı Kültürü Oluşturmak

PRIO Report

Ker-Lindsay, James (2019) Belirsizlik Döneminde Kıbrıs Sorunu: Bağlantı Kültürü Oluşturmak [The Cyprus Problem in an Era of Uncertainty: Establishing a Culture of Engagement]. PRIO Cyprus Centre Report: 5. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Elli yılı aşkın bir süredir uluslararası toplum Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Kıbrıs Sorununa bir çözüm bulmaya çalıştı. En son görüşmelerin 2017 yılında çökmesinin ardından şimdi artık adanın kalıcı ve geri döndürülemez bölünmeye doğru sürüklendiğine dair gerçek bir endişe vardır. Toplumlar birbirinden her zamankinden daha çok uzaklaşmıştır. Bu nedenle Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında daha çok temasın sağlanması için acil adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Ancak birçok girişim tanıma korkusu nedeniyle engellenmektedir. Bu rapor, bu endişelerin, anlaşılır olmakla birlikte yeniden birleşmeyi imkânsız hale getirmekte olduğunu savunmaktadır. Akademik ve siyasi çevrelerde giderek daha fazla Kabul görmeye başlayan 'tanımadan bağlantı kurma' kavramı ayrılıkçı anlaşmazlıklarda etkili bir çatışmaların yönetilmesi aracıdır. Rapor, adanın toplumları arasında bir 'bağlantı kültürü' kurulmasını teşvik için atılabilecek bir dizi somut adımı ortaya koymaktadır. Bunlar, daha çok toplumsal etkileşimi siyasi olarak desteklemekten, bu tarz faaliyetlere resmi finansman sağlamaya, halihazırda üzerinde anlaşılmış girişimleri hayata geçirmekten, geçmişin mirasını ele almaya kadar bir dizi faaliyeti içermektedir. Bu adımların başının yerel düzeyde çekilmesi gerekir. Ancak uluslararası toplumun oynayabileceği çok önemli bir rol vardır. Gelecekte, iki toplumun liderleri sadece çözüm görüşmelerine katılma isteklilikleri ile değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda, birleşme ve ilerideki bir arada yaşam için daha geniş koşulları yaratmaktaki isteklilikleri ile de değerlendirilmelidirler.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙